Nasza opinia i sugestie do planowanej Trasy Zdrowia w lesie przy Basenie/Orliku ul. Garnizonowa.

Home / Dla rodziców / Nasza opinia i sugestie do planowanej Trasy Zdrowia w lesie przy Basenie/Orliku ul. Garnizonowa.

24.03.2017, Dobre Miasto

Pan Zbigniew Wójcik

Dyrektor OSIR w Dobrym Mieście

SUGESTIE DO PROJEKTOWANEJ TRASY ZDROWIA NA PRZEDŁUŻENIU UL. GARNIZONOWEJ

Bardzo dziękujemy za zaproszenie na spotkanie w sprawie planowanej Trasy Zdrowia, w dniu 24.03.2017. Niestety ograniczenia czasowe i konieczność prowadzenia zadań treningowych w godzinach popołudniowych, powodują, że nie możemy wziąć aktywnego udziału w niniejszym spotkaniu.  

Jednakże odpowiadając na zaproszenie, do włączenia się przez stronę społeczną, do dyskusji na temat planowanej Trasy Zdrowia, przekazujemy naszą opinię.

 1. Sam pomysł utworzenia Trasy Zdrowia w ww. miejscu oceniamy za doskonały. Miejsce to, “od zawsze” stanowi jedno z kluczowych miejsc rekreacji i sportu, wybierane przez mieszkańców Dobrego Miasta.
 2. W naszym odczuciu Trasa ta powinna być m.in.:
  • ekologiczna i przyjazna przyrodzie i otoczeniu leśnemu, zbudowana z materiałów przyjaznych i odpowiednio wytrzymałych (twarde drewno),
  • bezpieczna i certyfikowana, aby np. takie podmioty jak Szkoły, Kluby Sportowe, mogły bez obaw wykorzystywać tę infrastrukturę w swojej pracy dydaktycznej,
  • możliwie prosta, wszechstronna i dostosowana do możliwości wszelkich grup wiekowych,
  • poszczególne instalacje powinny być rozlokowane co kilkadziesiąt/kilkaset metrów, aby z jednej strony zachęcać do pokonania całej trasy, z drugiej zaś strony, aby nie zniechęcać zbyt dużymi odległościami,
  • wyposażona w instrukcje i opisy przykładowych ćwiczeń, tak aby umożliwić optymalne wykorzystanie każdej instalacji, również przez osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy treningowej,
  • odpowiednio oznaczona, aby ułatwić nawigację i orientację w terenie leśnym,
  • wyposażona w infrastrukturę dodatkową, taką jak stojaki rowerowe, ławki, kosze na śmieci.
 3. Ponadto w miejscu tym można rozgrywać fantastyczne zawody np. biegowe, o ile uda się nam wyznaczyć, wytyczyć miejsca startu i mety, na terenach otwartych i bezpiecznych do ustawiania odpowiedniej infrastruktury oraz przebywania większej ilości osób (kibice, organizatorzy, zawodnicy).

Życzymy powodzenia w planowanym przedsięwzięciu.

W imieniu KS Jelonki

Paweł Pytlarczyk (Prezes Zarządu KS Jelonki)

Related Posts
makieta Stadionu 2Seminarium aktywne dzieci aktywne społeczeństwo 5